maandag 11 februari 2019

Een heilig offer


Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

Jezelf opofferen voor iets is een nobel ding. Je hebt jezelf dan niet op de eerste plaats staan, maar iets of iemand anders. Opofferen vraagt je om jezelf aan de kant te zetten en niet aan je eigen belang te denken. Dat is precies wat Christus heeft gedaan. Hij heeft Zichzelf aan de kant gezet en is voor de zonde van de mensen tot een offer geworden.

Jezus was smetteloos en dus zonder zonden. Hij weet niet wat het is om zonde te doen, maar Hij weet wel de impact van de zonde. Hij weet wat de zonde voor God teweeg brengt en het verdriet dat er is over de zonde. De mens is immers in Adam gevallen en sindsdien is de zonde in de mens gekomen. Maar Jezus heeft nooit een zonde gedaan en toch is Hij aan het kruis gegaan voor zondige mensen, voor jou en voor mij.

Dat is echt opofferen! Hij wint er zelf helemaal niets mee, want Hij hoefde niet voor Zichzelf aan het kruis. Daar mag je je over verwonderen, want dat is werkelijke liefde voor een ander. En God spreekt tot ons en zegt: dit offer van Christus zal je heiligen en uw geweten reinigen om Mij te dienen. Je bent dus rein, schoon van de zonde, door het offer van Jezus! En dan mogen wij Hem dienen en leven tot Zijn eer. Dat is toch werkelijk een Evangelie om in aanbidding neer te vallen en Gods Naam aan te roepen!

Daarnaast worden we ook opgeroepen om onszelf op te offeren. Ja, het leven tot Gods eer betekent dat wij onszelf opofferen voor Hem. We mogen leven voor Hem! We denken vaak dat leven in de zonde zo fijn is, ook omdat we niet beter weten. Maar als je eenmaal hebt geproefd van het leven in Christus, dan wil je niet anders meer. Dan doe je nog zonden, maar je leeft vooral in liefde voor God en in liefde voor je naaste. Je staat zelf niet meer op de eerste plek met al je verlangens en doelen. God komt op de eerste plek en je verlangen wordt om Hem te dienen.

Laten we dan Jezus Christus prijzen om Zijn offer voor ons en laten we God eren door voor Hem te leven. Hij geeft ons Zijn Geest om ons te vernieuwen. Doe je mee?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten