zondag 18 februari 2018

Niet zien, toch geloven

1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

Als je om je heen kijkt zien we veel depressieve dingen. Veel negatieve gebeurtenissen in de wereld, maar ook veel mensen die over van alles somberen. En er zijn zelf heel veel mensen met de diagnose depressie. Het kan uiteindelijk iedereen overkomen en ook in het geloof kun je zelfs in een soort depressie raken. God is uit het zicht en je stelt jezelf vragen als:  is mijn geloof eigenlijk wel echt? De zonden die ik nu doe houden me bij God vandaan. Ik besteed maar zo weinig tijd aan God en onze relatie is daardoor maar lauw. Herkenbaar? Dan krijg je vandaag een opbouwende tekst vanuit de Bijbel.

Want God wil niet dat we depressief zijn en negatief in het geloof. Hij weet ook dat wanneer wij niet dicht bij Hem leven, we op onszelf gaan zien en dat is inderdaad niet rooskleurig. God wil dat we met Hem leven en blijven geloven! Want ons geloof is gebaseerd op de dingen die we niet zien. Jezus is nu niet als mens op de aarde, Hij heeft Zijn Geest gestuurd. En we moeten dan door de Geest en het Woord leren over Gods liefde voor zondige mensen. En juist daar raakt onze tekst ons. Wij, zondige mensen, leven hier op aarde zo vaak ons eigen leven. Terwijl er in het leven met God zoveel vreugde en blijdschap is te vinden.

Als jij op dit moment blind bent voor de liefde van Jezus Christus en Zijn sterven voor je zonden, dan is nu het moment om je ogen (weer) te openen. Want als we leven zonder dat te zien, dan missen we de blijdschap die ons leven vervuld. Wij mogen van Christus houden, zoals Hij van ons houdt. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven en dat mogen wij ook bij Hem doen. Geef je leven maar (weer) over en leg het van jezelf af. Sta op en leef! Leef naar de wil van God en vanuit de liefde van de Vader, de Zoon en door de Heilige Geest!

Dan mag je je verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Zonder God liefde kennen wij die vreugde niet en die vreugde is niet uit te leggen. Het overstijgt alles wat wij kennen, zoals een belangrijke wedstrijd winnen, slagen voor je examen, trouwen of een kind krijgen. Zo zijn er nog veel meer moment van vreugde, maar niets geeft meer vreugde dan Jezus Christus. Heb je dat al eens ervaren? Je zult je over moeten geven en geloven wat je niet ziet. Je zult misschien we terug moeten keren naar je eerste liefde van het geloof, zoals het eerst was.


God wil dat we vanuit die liefde leven en dan zullen we volledig vervuld worden met Hem. Dat is een heerlijk leven, want Hij staat centraal en Hij kan ons steeds meer laten zien van Hemzelf en Zijn liefde. Doe je mee? Open je ogen en zie: het Lam Gods dat de zonde van jou wegneemt!

maandag 11 december 2017

De tong ( tot heerlijkheid)

Filippenzen 2:11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Wat doet onze tong wel allemaal niet? We praten er maar wat op los en vaak is dat niet tot opbouw van anderen, van onszelf of ons geloof. Met onze tong kunnen we veel verkeerde dingen zeggen, we kunnen anderen diep kwetsen, we kunnen grove vloeken geven en God beledigen. Maar met onze tong kunnen we ook God verheerlijken en Hem aanbidden! Ja, dat kan door te belijden dat Jezus Christus de Heere is.

Wat doe je eigenlijk wanneer je belijd dat Jezus Christus de Heere is? Dat zijn een aantal dingen dat samen. Eerst is het dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is de eniggeboren Zoon van de Allerhoogste en Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. Daarnaast Dat Jezus ook God is en dat God dus Mens geworden is. Maar ook dat Hij is gestorven, begraven en weer is opgestaan uit de dood en zo de satan heeft verslagen. En ten slotte dat Hij ook voor jouw zonden heeft geleden en dat je zonden vergeven zijn bij de Vader. Geen van deze zaken kan ontbreken in de belijdenis dat Jezus Christus de Heere is.

En wat is het dan rijk als dat onze belijdenis is. Want we weten dan dat we gezondigd hebben en vergeving nodig hebben, we weten dan van die onbegrijpelijke liefde van God de Vader voor zondaars en van Zijn genade voor jezelf. Dan zijn we rijker dan iedereen hier op aarde die God niet kent, zonder dat daar materiële zaken invloed op hebben. Het is van belang voor jou en mij om dit te belijden en het niet af te doen met een paar mooie woorden. Want daar heeft God niets aan, daar heeft Hij geen belang bij. Hij wil dat we het belijden en dan menen we het met heel ons hart en is dat het middelpunt van ons leven. Dat is de kern van ons leven, want we kunnen niet zonder Hem en we willen niet weer in het wereldse leven stappen.

En als we dan belijden dat Jezus Christus de Heere is, dan is dat tot heerlijkheid van God de Vader! Het is niet ten eerste bedoeld voor onze zaligheid, maar het is bedoeld tot heerlijkheid van God. Want wanneer wij Zijn Zoon belijden als Heere, belijden we daarmee dat God de Vader is en dat Hij ons Zijn liefde schenkt. Dat wij weer bij Hem willen horen en niet bij Zijn vijand. God staat dan bij ons op één en dat is de plek waar Hij wil staan. We zijn geschapen om God te aanbidden, om voor Hem te leven en Hem te dienen tot Zijn heerlijkheid. Dat mogen we nog steeds doen, maar nu door Zijn Zoon.Wat is jouw belijdenis? Spreek het elke dag uit naar God en het zal zijn tot Zijn heerlijkheid! Dan is elke dag tot Zijn heerlijkheid, ondanks onze tekortkomingen. Hij wordt geëerd en geprezen, want Hij is het waard. Doe je elke dag mee?

vrijdag 8 december 2017

De beker vloeit over

Psalm 23:7 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Als ik denk aan Jezus Christus, dan wordt ik helemaal blij en warm van binnen. Al het andere vervaagt en Jezus schittert. Hij heeft de straf op de zonde gedragen, Zijn bloed heeft gevloeid voor zondige mensen en Hij is ook nog eens uit de dood opgestaan. Als ik daaraan denk, dan word ik klein en Hij heel groot voor mij. Is dat ook zo bij jou? Wordt die Jezus ook zo groot als je aan Hem denkt? Zie jij ook die liefde in Zijn ogen voor de mens, voor jou en voor mij?

Weet je, Hij richt Zijn tafel aan. Jezus is bij het Avondmaal de Gastheer en Hij nodigt jou en mij uit om met Hem te eten. Het is niet een voorganger, ouderling of kerkenraad die de tafel gereed maakt, maar het is Jezus! Hij schaamt Zich niet om met ons aan de tafel te zitten en het brood te breken en de drinkbeker in te schenken. Bij Jezus bestaat die schaamte niet, maar alleen de pure liefde voor zondige mensen. En jij wordt ook genodigd om bij Hem te komen eten. En dan samen denken we aan Zijn verlossing voor ons.

En aan die tafel, daar worden we gezalfd. Natuurlijk niet echt, maar we krijgen elke keer weer die speciale behandeling van Jezus. We worden in Zijn dienst gesteld, we horen bij Hem. Die zalving is alleen voor degenen die bij Hem horen, zij die niet voor hun eigen rekening bij God staan, maar die waarvoor betaald is. Die zalving is niet een eenmalig iets wanneer je gaat geloven, maar een steeds terugkerende kracht dat we van God ontvangen. Jezus wil dat we ook zondag weer voor Hem knielen en Hij zal ons dan zalven, zodat we weer opgebouwd verder kunnen gaan. Misschien weer opnieuw beginnen na een moeilijke periode of doorgaan met vernieuwde kracht.

Die kracht mogen we putten uit die overvloeiende beker. Daar zit het geheim voor elke christen. Want de beker van Jezus Christus, de beker van genade en verlossing, van het bloed dat voor ons heeft gevloeid, die beker stroomt over. Het is een onuitputtende bron van kracht, want Jezus Christus zelf geeft die kracht. Dat is de kracht die de zonde overwon, die de dood overwon, die de satan heeft verslagen. Die kracht is te ontvangen in die beker! En die beker vloeit over, er is werkelijk genoeg voor iedereen. Je komt nooit tekort, het blijft vloeien.

Jezus staat ook bij jou in de gemeente klaar om met jou te eten en te drinken. Hij nodigt ook jou uit om te komen aan Zijn tafel. Inderdaad, niet de tafel van de ouderlingen of oudsten, maar de tafel van Jezus Christus en Zijn kinderen. Die beker vloeit over, ook voor jou. Het is genoeg, want alles wat Christus uitdeelt is genoeg. Kom, laat je zalven door Hem en drink van die overvloeiende beker en we zullen kracht ontvangen om Hem te aanbidden en sterk te staan tot aan de dag dat Jezus terugkomt. Halleluja.


https://www.youtube.com/watch?v=5JkW4o4Ldl0

#thepsalmproject