maandag 1 oktober 2018

Jezus boven alles


Mattheus 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.

Even een vraag: wil je in de hemel komen? Waarschijnlijk is je antwoord ja. Dan kunnen we ons een tweede vraag stellen. Er zijn 2 opties om in de hemel te leven, welke zou jij kiezen?

1: je komt in de hemel met al je vrienden, met je familie en zonder pijn, ellende of verdriet. Alles is er top, elke dag feest en geen ruzie meer. Alleen Jezus is er niet.

2: je komt in de hemel en je kent er niemand. Het is er feest, geen pijn of ellende en verdriet. Je familie is er niet, maar Jezus is er wel.

Dit is bijna een onmogelijke keuze, maar laten we eens kijken welke keuze wij in ons hart maken. Welke keuze zou jij maken?

Ik denk dat we geneigd zijn om keuze 1 te nemen. Want wie wil zo’n leven nu niet? Maar dan vergeten we wel dat Jezus er niet is. Dan komt dus eigenlijk de vraag op je af: heb je Jezus eigenlijk wel nodig in je leven? Alleen om je te redden of ook om aanwezig te zijn in je leven? Want dat is de vraag die ons wordt gesteld. Jezus spreekt over anderen liefhebben boven Hem. Heb jij anderen lief boven Hem? Of is het bij jou Jezus boven alles?

De keuze is gelukkig niet zo zwart wit zoals ik hem gesteld heb. We hebben gelukkig ook mensen om ons heen die ook in de hemel komen en van God houden. Maar Jezus leert ons hier wel een belangrijke les. Hij zegt hier dat we Hem niet waard zijn als we anderen boven Hem stellen. Dat hoeven niet alleen mensen te zijn, maar het kunnen ook dingen zijn. Misschien je sport, je hobby, je geld, je werk of wat onszelf ook maar aangaat. Staat Jezus echt bij ons op nummer 1?

Alles is hier maar tijdelijk en wanneer we dat beseffen en daarnaast dat we gemaakt zijn om God te loven, dan kunnen we dingen relativeren. Dan kunnen we dingen hier op aarde loslaten die ons zo bezig houden. We mogen gericht zijn op het volmaakte leven met Christus. Hij is het zo waard dat we nu op aarde al voor Hem leven! Het is ook zo heerlijk om in Zijn weg te gaan en naar Zijn geboden te luisteren. En dit is niet een mens die ons dat verteld, maar het is Christus zelf. En welke keuzes maken wij dan? Ze zijn van levens belang, want zijn wij Hem wel waard?

Jezus, U bent het waard dat wij voor U leven. U bent zo groot en hoog verheven en wij maar klein en nietig. U hebt verlossing gebracht, waar wij alleen zonde en ongerechtigheid hebben gedaan. Maar door Uw Geest mogen wij leven tot Uw eer en goede werken doen en boven alles op U gericht Zijn. Toon ons steeds meer Uw glorie, steeds meer Uw liefde, zodat wij steeds meer met U willen leven.

zondag 30 september 2018

Gods eigendom


Psalm 33:12 Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.

Als je in God gelooft en dus bij Zijn volk hoort, dan wordt je in de wereld weggezet als iemand die eigenlijk niet goed snik is. Je gelooft in iets dat niet bestaat, in iets dat je niet kunt zien of voelen. Je gelooft in een God die geen mens ooit heeft gezien en die zoals het lijkt niets met de aarde van doen heeft. Daarnaast moet je je aan allemaal regeltjes houden en mag je niets. Tsjonge, dat je daar bij wilt horen zeg. Dat je dat gelooft. Dat is wat de wereld om je heen denkt, dat is zo’n beetje de algemene opinie. Maar wij weten wel beter, dat lezen we in de Bijbel.

In psalm 33 wordt een lofzang geschreven op Gods almacht. Het gaat over Wie de HEERE is en wat Hij doet. Zijn Woord is recht en betrouwbaar en Hij heeft gerechtigheid lief en vol van goedertierenheid. Ja, zo is God! En bevindt Zich niet ergens in hogere sferen en doet daar een beetje niets. Nee, Hij heeft met Zijn Woord de hemel gemaakt en alles wat op aarde gebeurt wat wij de natuur noemen, dat bestuurt Hij. Kijk eens naar het water, dat raakt nooit op. Dat stroomt vanuit de rivieren weer naar de zeeën en vanuit de zeeën naar de wolken en weer naar de rivieren. Zijn hand bestuurt het. God is er voor de aarde en zorgt voor iedereen.

Maar voor Zijn kinderen is God speciaal aanwezig. Want die zijn welzalig. Die zijn geliefd door de Vader en Hij zorgt voor ze. Hij redt je van de eeuwige dood door Zijn Zoon naar de aarde te sturen. Hij staat je bij in de strijd tegen de zonde en alle machten die jou proberen te verleiden. God houdt van Zijn volk en wil dat ze dicht bij Hem leven en blijven. Hij geeft je daar de kracht voor, want anders zouden we alleen maar voor onszelf leven en Zijn aanwezigheid missen. Niet alleen nu, maar voor eeuwig.

We zijn gekozen door Hem! Sta je daar wel eens bij stil? Het is uiteindelijk niet onze eigen keuze, maar God heeft ons gekozen. Zo veel houdt Hij van je. Niemand kan zeggen, God heeft mij dus niet gekozen. Want voor iedereen is de weg open naar God! Iedereen mag bij Hem horen en inderdaad, dan ben je ook gekozen. Maar dan moet je het wel willen en je zult naar Hem toe moeten om vergeving te vragen en je eigen ik ondergeschikt te maken. Maar dan ben je wel eigendom van Hem en dat betekent dat je mag leven in Zijn liefde.

Dan mogen we vrolijk zingen, want een lofzang past de oprechten. We mogen de Heere loven met onze muziekinstrumenten en steeds weer een nieuw lied voor Hem zingen, welluidend en met vrolijke klanken. En ondertussen verwacht onze ziel de Heere, Hij is onze Hulp en Schild. Ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.


vrijdag 28 september 2018

God vergeeft


1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Ja hoor, daar ga je weer. Je moet weer naar God toe met je eigen ik. Je hebt weer je vaste zonden begaan en het lijkt wel of het er steeds meer worden. En eigenlijk schaam je jezelf, omdat je weer naar God toe moet en weer vergeving moet vragen. Kan het nu nooit eens afgelopen zijn? Zal God het eigenlijk nog wel vergeven? Wordt Hij niet moe van mij? Komt dit je bekend voor? Dan is deze tekst voor jou geschreven in de Bijbel. Maar misschien herken je het niet, ook dan is deze tekst voor jou. Want als wij naar God gaan met onze zonden en ze belijden, dan worden de zonden vergeven.

Wij hoeven niet te twijfelen of God onze zonden vergeeft. Al doen we een zonde voor de honderdste keer, wanneer we deze belijden bij God zal Hij ze vergeven. Want God is getrouw! God laat geen bidder staan en God heeft immers Zijn Zoon gegeven die voor de zonden is gestorven. En vanuit dat bloed zal elke beleden zonde worden vergeven. Hij is rechtvaardig, want Jezus is ervoor gestraft. Hij is niet zomaar gestorven. Nee, er moest bloed vloeien en iemand moest sterven. Dat is Jezus geweest en Jezus wil ons vrijspreken bij de Vader. Zo is God rechtvaardig wanneer Hij onze zonden vergeeft.

Je zonden worden schoongewassen door het bloed van Jezus Christus. Hij wast ze allemaal weg en zo worden we gereinigd van alle ongerechtigheid. Weet je wat dat betekent? Dat ons vuile hart helemaal schoon is. Hoe sterk de vervuiling ook is en hoe hardvochtig de aanslag op je hart is, Jezus’ bloed heeft kracht om het allemaal te reinigen. Er is geen spatje meer te zien en het is helemaal schoon! Kun je je dat voorstellen? Niet? En toch is het zo! Jezus doet dit voor ons, wanneer wij onze zonden belijden voor de troon van genade, voor de troon van God.

Daar zit dan ook een keerzijde aan. Wanneer wij onze zonden niet belijden, dan zullen ze niet vergeven worden. Dus wanneer jij besluit ze voor jezelf te houden, of misschien denk je zelfs dat je geen zonden (meer) doet, ze zijn dan voor je eigen rekening. God wil ze vergeven, maar dan moeten we ze belijden. We moeten belijden dat we God verdriet doen en dat we Jezus nodig hebben voor onze zonden. En dat we nog steeds niet perfect zijn en zonde doen.

En het houdt ook in dat we aan de slag gaan met ons leven. Dat we door de hulp van Gods Geest gaan werken aan ons leven. Dat we de strijd tegen de zonde aangaan, dat we ons niet steeds mee laten slepen in dezelfde zonden, maar juist de hakken in het zand zetten. Want we willen toch op Christus lijken? We willen toch rein leven voor Hem? Dat hoort toch bij een christen? We zullen zondig blijven, maar we moeten niet in de zonde blijven en geen slaven van de wereld blijven. Christus heeft overwonnen en van daaruit mogen wij leven. Als overwinnaars van de zonde! We zijn gered door Zijn dierbaar bloed.

Heere God, dank U dat U onze zonden vergeeft. We komen steeds bij U met onze zonden en wilt U ons wassen door het bloed van Uw Zoon. En als er zonden zijn die we niet zien, wilt U ze laten zien, zodat we er tegen strijden kunnen. Geef dat we mogen leven tot Uw eer.

dinsdag 25 september 2018

De hemel (niet) binnengaan


 Mattheus 7:21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Wie komt er in de hemel? Dat is een vraag die binnen veel kerken speelt en er zijn veel verschillende meningen over. Sommigen denken dat veel mensen in de hemel komen en anderen denken dat er weinig zullen zijn. We weten het niet, want hoeveelheden worden er in de Bijbel niet genoemd. Maar wat we wel kunnen bepalen is of we zelf in de hemel zullen komen. Horen wij bij Jezus en mogen we dan voor altijd bij Hem zijn als we doodgaan of als Hij terugkomt? Jezus geeft ons hier zelf uitleg over. Er zullen mensen zijn die denken binnen te gaan en het niet zullen doen. Want alleen wie de wil van de Vader doet zal ingaan.

Om de uitspraak van Jezus te begrijpen, moeten we wel weten wanneer deze is gedaan. Het was in de Bergrede waar Jezus spreekt over de weg tot zaligheid. Die is nauw, dat lezen we in vers 14. Daarna gaat Jezus verder en spreekt Hij over de boom en zijn vruchten. Het gaat er om wat je doet, kunnen de mensen aan je zien dat je bij Jezus hoort? Breng je goede vruchten voort? Is wat wij doen in ons leven tot eer van God? Komt het van God en is het gericht op God? Dat zijn vragen die horen bij een christen en Jezus geeft ons deze spiegel. Zullen we er eens in kijken?

Ik hoorde eens een Amerikaanse voorganger hierover spreken en hij zei: in het westen, Amerika en West-Europa, hebben wij ons leven vooral aangepast aan de wereld. En juist niet aan de Bijbel. Die uitspraak trof me enorm en toen ik erover nadacht besefte ik dat hij gelijk heeft. We zijn zo bezig met het leven hier en nu en om alles maar voor elkaar te maken, dat we voor een groot deel van Gods Woord zijn afgedwaald. Wij kennen het pure leven met God eigenlijk niet meer, want het is zo vermengd met de wereld. En dan vinden we ook nog dat wat we doen best prima is en we doen toch ook wel wat dingen voor God? Maar als de wereld ons leven is, dan kunnen we nog zo vaak zeggen: Heere, Heere. Maar we zullen niet ingaan in de hemel!

Maar hoe kunnen we dan wel ingaan in de hemel? Door de wil van de Vader te doen. Dat is allereerst geloven in Zijn Zoon. Toen Jezus gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel met de boodschap: Dit is Mijn geliefde Zoon en waarbij Johannes vertelde over het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. De beloofde Messias die mensen redt van de zonde en eeuwige dood. We moeten in Hem geloven om zalig te worden. Maar Gods wil vraagt meer: Hij heeft Zijn wet gegeven. Niet om zalig door te worden, maar als richtsnoer om te leven. In vers 23 wordt dat duidelijk als Jezus zegt: Ik zal zeggen, ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Een opdracht om Gods liefde eigenlijk te beantwoorden. Want in de hemel zijn vele woningen en er is plaats voor ieder die gelooft in de Heere Jezus en de wil van de Vader doet. Zo mogen wij leven en er zeker van Zijn bij Hem te horen en niet straks te horen: jij mag er niet in. Ik ken je niet. Voor ons allemaal is er werk aan de winkel om de wil van God te doen. Maar alles wat we doen, kunnen we alleen doen door het bloed van Jezus Christus. Op grond van Zijn verlossing! Kunnen we het zeggen tegen elkaar: ik zie je daarbinnen?

vrijdag 21 september 2018

Hij moet meer worden


Johannes 3:30 Hij moet meer worden, ik echter minder.

Wat is het moeilijkste van tot geloof komen en ook in het geloof blijven? Eigenlijk is dat jezelf! Wij vinden onszelf zo belangrijk, ook al zeggen we tegen anderen dat dat niet zo is. Maar kijk maar eens diep bij jezelf naar binnen. Om wie draait jouw leven eigenlijk? Waarom doe je de dingen die je doet? Het is allemaal om er beter van te worden immers? We werken om meer geld te verdienen, luxer te leven en leukere dingen te kunnen doen? We zijn in onze hoofden bezig met dingen die we leuk vinden en daar steken we onze tijd in. Allemaal voor onszelf. Maar de kunst van geloven is onszelf opzij zetten. Christus moet meer, belangrijker, worden en wijzelf minder.

Johannes de Doper krijgt een vraag van de Joden: Jezus doopt en jij doopt en iedereen komt naar Hem toe. Ze snapten het niet zo goed wat er aan de hand was. Jezus was toch ook door Johannes gedoopt en nu doopte Hij zelf. En de mensen gingen bij Johannes weg en naar Jezus toe. Maar Johannes zag dit niet als concurrentie. Dit was de reden waarom Hij naar de aarde was gekomen. Om Jezus te verkondigen, om de weg voor Jezus te bereiden. Johannes is niet belangrijk, maar Jezus is belangrijk. Johannes moet minder worden en Jezus moet meer worden.

Hoe zit dat bij ons, bij jou en bij mij? Wij moeten ook minder worden. Als je nu denkt: dat valt bij wel mee, dan moet je juist hiermee aan de slag. Want je begrijpt het Evangelie dan nog niet zo goed. Christus is gekomen voor zondaren, mensen die vanuit zichzelf verloren zijn. Heel kort gezegd, zonder Jezus ga je naar de hel. Maar met Jezus, wanneer Hij voor jouw zonden is gestorven, ga je naar de hemel. Je mag bij Hem horen en je valt niet meer onder de zonde, maar onder het bloed van Christus. Hij heeft je zalig gemaakt en Hij wil iedereen zalig maken. Maar dat vraagt overgave, jezelf aan de kant zetten en Hem op nummer 1 zetten.

Want alleen op die manier kunnen wij leven in het geloof, leven onder het kruis. Als we onszelf niet meer boven alles hebben staan. Want dat is wat ons de zonde heeft opgeleverd, we wilden zelf zo belangrijk zijn. En als we daarvan gered zijn, dan kunnen we daar toch niet in doorgaan. Wij moeten minder worden, maar Christus moet groter worden.

En als wij Christus dat groter maken en Hij wordt meer in ons leven, dan zien we steeds meer Zijn heerlijkheid en Zijn glorie. Dat geeft ons intense blijdschap die we zonder Hem nooit zullen kennen. Het geeft ons steeds meer inzicht in de geheimen van de Bijbel en van het leven door genade. En de keuzes die we maken zullen steeds meer gericht zijn op Christus. Die keuzes maken ons gelukkiger, want die pakken goed voor ons uit. Terwijl onze keuzes voor onszelf altijd negatief uitpakken. Misschien op korte termijn niet altijd, maar op lange termijn wel.

Wil jij ook gelukkig(er) worden? Volg het advies van Johannes: Jezus moet meer worden, ik echter minder. Hoe? Lees de Bijbel, praat met God en verander je leven door Gods Geest.

woensdag 19 september 2018

Straf en genade


Jozua 7:19 Toen zei Jozua tegen Achan: Mijn zoon, geef de HEERE, de God van Israël, toch de eer en doe voor Hem belijdenis. Vertel het mij toch wat u gedaan hebt, verberg het niet voor mij.

Een geschiedenis uit de Bijbel die je eigenlijk liever niet leest. Hier komt het beeld naar voren van een toornige God, die meedogenloos straft op de zonde. Als je het Bijbelgedeelte leest, dan krijg je van verschillende kanten nieuwe inzichten. De impact van zonden in je leven, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Een God die de zonde bestraft en die niets door de vingers ziet. Maar ook een God die vergeven wil en de boosheid kan laten varen. Zullen we samen die inzichten bestuderen?

Het volk Israël heeft Jericho verslagen en de stad ingenomen. Niemand mocht spullen uit de stad meenemen en voor zichzelf houden. Het was duidelijk aangegeven dat dit bestraft zou worden. Toch had Achan het gedaan en ik denk dat hij het zo stiekem heeft gedaan dat niemand het heeft gezien en Achan dacht dat hij het wel kon maken. Maar daar ging het mis, want de volgende stand zou geen tegenstand moeten kunnen bieden. Het kleine Ai zou zo verslagen moeten zijn. Maar het liep anders! Ze verloren de strijd en toen Jozua aan God vroeg hoe dit kwam, kwam de zonde van Achan aan het licht. Er zat een kink in de kabel tussen het volk en God! Een zonde en daardoor mislukte deze ‘simpele’ opgave om de stad in te nemen.

Zo zie je dat de zonde in je leven effect heeft op al het andere dat je doet. En ja, zonden doen we allemaal en welke zonde geeft dan dit effect? Iedereen van het volk deed immers zonde? Klopt, maar God had dit expliciet genoemd en ervoor gewaarschuwd. Er is dus verschil in de uitwerking van de zonde in ons leven. Sommige zonden werken door en richten meer schade aan. Heb jij misschien zulke zonden? Zullen we ons leven eens tegen het licht van Gods wet houden en onze zonden bekijken? Of zijn wij beter en doen wij geen zonden?

Want het is belangrijk om onze zonden te zien. God ziet immers geen zonden door de vingers. Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd om te sterven en af te dalen naar de hel, als straf op de zonde. God laat de zonde niet onbestraft. Als je verder leest in het hoofdstuk, dan zien we echt een gruwelijk straf op deze zonde van Achan. Ik werd er misselijk van, maar het was een waarschuwing. Laat geen zonde toe in je leven, vecht er tegen en plaats niets boven God. Want dan loopt het niet goed af. Die waarschuwing geldt voor ons allemaal. En wat doen we ermee?

Maar God vergeeft ook weer na de straf en dan laat Hij Zijn boosheid varen. Dat lezen we in vers 26. Hij denkt er dan niet meer aan terug en is het klaar. Daarom heeft het werk van Jezus zoveel waarde, want als Hij onze zonden vergeeft dan vergeet God ze en is Hij er niet meer boos om. Vergeven zonden door het bloed van Christus zijn weg, niet meer bekend. Dat is toch heerlijk! Dat is toch pure genade van God! Want als al die zonden zouden blijven tellen, hoe zouden we dan ooit God onder ogen kunnen komen? Nu mogen we komen ,want de zonden zijn vergeven.

Wat doen wij met deze les uit Jozua? Onze tijd is anders en ondertussen is Jezus naar de aarde gekomen. Maar God is nog dezelfde, de mensen zijn nog hetzelfde en zelfs de zonden zijn hetzelfde. Wij mogen deze les trekken: Belijd je zonden, strijd tegen de zonden en leef door genade.

zondag 16 september 2018

Ken je Jezus?


Johannes 1:36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Wie is Jezus eigenlijk? Ken jij Jezus persoonlijk en Wie is Hij dan? Kunnen wij wel zeggen dat we Jezus kennen? Om iemand te kennen, weten we vaak wie diegene is en wat diegene doet. We kennen achtergrond informatie, maar juist ook de belangrijkste dingen van iemands leven. Zullen we eens kijken hoe dat bij Jezus zit en of we Hem echt kennen? We nemen de woorden van Johannes de Doper en kunnen daarmee kijken of we Hem werkelijk kennen.

Wie is Jezus? Hij is het Lam van God, zegt Johannes. Hij is de Zoon van God die uit de hemel naar de aarde is gekomen. Hij is een deel van God zelf en Hij is onderdeel van de Drieenige God. Hij is het die macht heeft over de wind en het water, over dood en leven, zelfs over de geesten. Zelfs de duivel geeft toe dat Jezus die macht heeft toen hij Hem verzocht. Jezus is ook echt mens, Hij is geboren uit Maria en naar de aarde gekomen als echt mens. Hij is de tweede Adam, de enigste op aarde die de zonde zou kunnen verslaan, want Hij was zonder zonde. Geloof je dat? Ken je dit van Jezus?

Jezus Is het Lam van God. Hij is het Lam, want Hij is aan het kruis gegaan om de straf op de zonde te dragen. Hij is zonder zonde en toch gestraft. Omdat wij anders niet meer met God verzoend zouden kunnen zijn. Hij was smetteloos als een lam, onschuldig en weerloos. Zo heeft Jezus Zichzelf laten behandelen hier op aarde door de mensen die Hem dood wilden hebben. Geloof je dat Jezus ook voor jou is gestorven? Dat Zijn bloed ook voor jou heeft gevloeid en dat Hij ook zoveel van jou houdt? Ken je dit van Jezus?

Jezus houdt van mensen! We lezen in de Bijbel dat Hij mensen beter maakte. Hij genas zieken, maakte blinden weer ziende en liet verlamde mensen weer lopen. Hij wil het beste voor de mensen en Hij heeft ze lief. Hij wil niet dat mensen pijn lijden en verdriet hebben. En naast die liefde voor mensen is daar ook de liefde voor God, Zijn Vader. Hij kon God niet verloochenen en Hij kon de wil van de Vader niet naast Zich neerleggen. Jezus is vol met liefde! Ken je die liefde?

Ik hoop dat je nu samen met mij kunt zeggen: Ja, die Jezus ken ik! Dat is mijn Zaligmaker en dat is mijn Verlosser. Dat is de Jezus die ik heb leren kennen van jongs af aan of pas op latere leeftijd. Maar misschien zeg je nu wel: nee, die Jezus ken ik niet. Hij is voor mij nog een onbekende want wat ik hierboven lees zegt me helemaal niets. Er gaat geen lampje branden. Dan hoop ik dat je Hem toch wilt leren kennen, want zeg nou zelf: is Diegene die hier wordt beschreven niet aantrekkelijk om te leren kennen? Weet je hoe dat kan? Lees maar eens vers 40 van Johannes 1. Jezus zegt dan: kom en zie! Ga naar Jezus toe in gebed, lees je Bijbel en maak contact met Hem. Dan zul je Hem leren kennen.

Zie, het Lam van God! Dat Lam is het waard om gediend te worden en zonder enige afleiden aanbeden te worden. Zullen we dat doen? Heere Jezus, ontvangt U toch onze lof en aanbidding! Wij prijzen Uw heerlijke Naam en aanbidden U om Wie U bent! Mijn Verlosser ik prijs U!