vrijdag 10 februari 2017

Wat is er nodig om te weten hoe tot Gods eer te leven en te sterven?

Efeze 5:8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.

Drie dingen zijn belangrijk om te leven en te kunnen sterven tot Gods eer. Het eerste is dat we onze zonde kennen, dat we weten dat we verloren zijn als we Jezus Christus niet kennen als Verlosser. Het tweede is dat we alleen door de Heere Jezus Christus verlost kunnen worden van al onze zonden en het derde is hoe we God dankbaar kunnen zijn voor die verlossing.

De drie punten die door de hele Bijbel als een rode draad loopt. Soms worden er grappen over gemaakt, anderen kunnen niet leven zonder 3 punten, maar toch is het de lijn van de Bijbel. Dat zien we al bij het volk Israël. Wanneer ze God verlaten en andere goden aanbidden, begint te ellende voor ze. Maar dan worden ze weer opgeroepen om zich tot God te keren en als ze dat doen is hun leven ook weer veel beter en bloeit het land weer op.

Zo is het ook in ons leven. Zonder de Heere Jezus zijn we dood, gaan we verloren. Het is de ergste positie die een mens zich kan voorstellen. Als je als verlorene leeft, is het ellendig met je gesteld. Onze eigen ik is op die manier besmet met de zonde sinds de zondeval. Wij kiezen voor het verkeerde, tegen God en willen alleen voor onszelf leven. En als we daar niet van bewust zijn, niet bewust zijn dat we Jezus nodig hebben in ons leven, dan is dat een trieste situatie. Maar ook wanneer we Jezus wel kennen en door Hem zijn verlost van de zonde, kunnen we niet om onze zonden heen. Dit zal op aarde nooit veranderen en daarom is het belangrijk om Hem te kennen.

Want door Jezus Christus en Zijn werk aan het kruis kunnen wij uit de verschrikkelijke situatie komen, uit de ellende. Hij is aan het kruis gegaan en Hij heeft de straf op de zonde gedragen. Dat is de boodschap van het Evangelie, dat is de blijde boodschap. Hij wil ook onze straf dragen en onze zonden vergeven. Daarin komt Gods liefde tot ons en wij mogen het aannemen zonder dat we zelf iets hoeven te doen. Gods Woord leert ons dat die verlossing ons wordt geschonken en wij alleen maar onze handen open hoeven te houden en zo gered worden van de straf van God, zelfs dat we eeuwig met Hem mogen leven. Dat is een verheugende boodschap, daar mogen we blij om worden en God voor danken.

En hoe we God kunnen danken lezen we ook in Zijn Woord. We mogen tijd met Hem doorbrengen, Hem op de eerste plaats zetten in ons leven en stoppen met alles wat zondig is of ons tot zonde leidt. Want zonde doet God verdriet, maar wanneer wij Zijn Woord volgen en Hem zoeken in gebed en in Zijn Woord en ook omzien naar onze naaste en in liefde voor de schepping leven, dan tonen wij onze dankbaarheid aan God. Het leven wordt dan oefenen voor de eeuwigheid, uitzien naar die grote dag dat Jezus terugkomt op de wolken. Ons leven mag in het teken staan van die dag!

Zo worden die drie dingen, die als rode draad door de Bijbel lopen, toch niet zo belachelijk. Nee, ze bepalen ons leven hier op aarde. We kunnen ze niet los zien van elkaar en kunnen niet bij één van de drie blijven steken. Besef wie wij zijn, geloof in Jezus Christus en leef uit genade!


Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 2

2 opmerkingen:

  1. Ik kan hier alleen maar 'amen'op zeggen maar ik ben dan ook christen. Ik merk in het evangeliseren dat ik bij punt 1 al vastloop. Ongelovige mensen zien zich zelf zelden als 'zondig' integendeel zou ik haast zeggen.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ik denk ook dat het echt het werk van de Heilige Geest is om jezelf als zondig te zien. God verandert (vernieuwt) ook vandaag nog mensen!

      Verwijderen