maandag 11 december 2017

De tong ( tot heerlijkheid)

Filippenzen 2:11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Wat doet onze tong wel allemaal niet? We praten er maar wat op los en vaak is dat niet tot opbouw van anderen, van onszelf of ons geloof. Met onze tong kunnen we veel verkeerde dingen zeggen, we kunnen anderen diep kwetsen, we kunnen grove vloeken geven en God beledigen. Maar met onze tong kunnen we ook God verheerlijken en Hem aanbidden! Ja, dat kan door te belijden dat Jezus Christus de Heere is.

Wat doe je eigenlijk wanneer je belijd dat Jezus Christus de Heere is? Dat zijn een aantal dingen dat samen. Eerst is het dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is de eniggeboren Zoon van de Allerhoogste en Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. Daarnaast Dat Jezus ook God is en dat God dus Mens geworden is. Maar ook dat Hij is gestorven, begraven en weer is opgestaan uit de dood en zo de satan heeft verslagen. En ten slotte dat Hij ook voor jouw zonden heeft geleden en dat je zonden vergeven zijn bij de Vader. Geen van deze zaken kan ontbreken in de belijdenis dat Jezus Christus de Heere is.

En wat is het dan rijk als dat onze belijdenis is. Want we weten dan dat we gezondigd hebben en vergeving nodig hebben, we weten dan van die onbegrijpelijke liefde van God de Vader voor zondaars en van Zijn genade voor jezelf. Dan zijn we rijker dan iedereen hier op aarde die God niet kent, zonder dat daar materiële zaken invloed op hebben. Het is van belang voor jou en mij om dit te belijden en het niet af te doen met een paar mooie woorden. Want daar heeft God niets aan, daar heeft Hij geen belang bij. Hij wil dat we het belijden en dan menen we het met heel ons hart en is dat het middelpunt van ons leven. Dat is de kern van ons leven, want we kunnen niet zonder Hem en we willen niet weer in het wereldse leven stappen.

En als we dan belijden dat Jezus Christus de Heere is, dan is dat tot heerlijkheid van God de Vader! Het is niet ten eerste bedoeld voor onze zaligheid, maar het is bedoeld tot heerlijkheid van God. Want wanneer wij Zijn Zoon belijden als Heere, belijden we daarmee dat God de Vader is en dat Hij ons Zijn liefde schenkt. Dat wij weer bij Hem willen horen en niet bij Zijn vijand. God staat dan bij ons op één en dat is de plek waar Hij wil staan. We zijn geschapen om God te aanbidden, om voor Hem te leven en Hem te dienen tot Zijn heerlijkheid. Dat mogen we nog steeds doen, maar nu door Zijn Zoon.Wat is jouw belijdenis? Spreek het elke dag uit naar God en het zal zijn tot Zijn heerlijkheid! Dan is elke dag tot Zijn heerlijkheid, ondanks onze tekortkomingen. Hij wordt geëerd en geprezen, want Hij is het waard. Doe je elke dag mee?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten