zondag 18 februari 2018

Niet zien, toch geloven

1 Petrus 1:8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

Als je om je heen kijkt zien we veel depressieve dingen. Veel negatieve gebeurtenissen in de wereld, maar ook veel mensen die over van alles somberen. En er zijn zelf heel veel mensen met de diagnose depressie. Het kan uiteindelijk iedereen overkomen en ook in het geloof kun je zelfs in een soort depressie raken. God is uit het zicht en je stelt jezelf vragen als:  is mijn geloof eigenlijk wel echt? De zonden die ik nu doe houden me bij God vandaan. Ik besteed maar zo weinig tijd aan God en onze relatie is daardoor maar lauw. Herkenbaar? Dan krijg je vandaag een opbouwende tekst vanuit de Bijbel.

Want God wil niet dat we depressief zijn en negatief in het geloof. Hij weet ook dat wanneer wij niet dicht bij Hem leven, we op onszelf gaan zien en dat is inderdaad niet rooskleurig. God wil dat we met Hem leven en blijven geloven! Want ons geloof is gebaseerd op de dingen die we niet zien. Jezus is nu niet als mens op de aarde, Hij heeft Zijn Geest gestuurd. En we moeten dan door de Geest en het Woord leren over Gods liefde voor zondige mensen. En juist daar raakt onze tekst ons. Wij, zondige mensen, leven hier op aarde zo vaak ons eigen leven. Terwijl er in het leven met God zoveel vreugde en blijdschap is te vinden.

Als jij op dit moment blind bent voor de liefde van Jezus Christus en Zijn sterven voor je zonden, dan is nu het moment om je ogen (weer) te openen. Want als we leven zonder dat te zien, dan missen we de blijdschap die ons leven vervuld. Wij mogen van Christus houden, zoals Hij van ons houdt. Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven en dat mogen wij ook bij Hem doen. Geef je leven maar (weer) over en leg het van jezelf af. Sta op en leef! Leef naar de wil van God en vanuit de liefde van de Vader, de Zoon en door de Heilige Geest!

Dan mag je je verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Zonder God liefde kennen wij die vreugde niet en die vreugde is niet uit te leggen. Het overstijgt alles wat wij kennen, zoals een belangrijke wedstrijd winnen, slagen voor je examen, trouwen of een kind krijgen. Zo zijn er nog veel meer moment van vreugde, maar niets geeft meer vreugde dan Jezus Christus. Heb je dat al eens ervaren? Je zult je over moeten geven en geloven wat je niet ziet. Je zult misschien we terug moeten keren naar je eerste liefde van het geloof, zoals het eerst was.


God wil dat we vanuit die liefde leven en dan zullen we volledig vervuld worden met Hem. Dat is een heerlijk leven, want Hij staat centraal en Hij kan ons steeds meer laten zien van Hemzelf en Zijn liefde. Doe je mee? Open je ogen en zie: het Lam Gods dat de zonde van jou wegneemt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten