donderdag 13 september 2018

God breekt door


Micha 2:13 De Doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun Koning gaat voor hen uit, de Heere gaat aan de spits.

Als je het begin van het boek Micha leest, dan weet je bijna niet waar je kijken moet. Gaat dit over het volk Israël? Over het volk van God? Het is een verdrietige tijd, waarin bijna niemand meer iets van God wil weten. De tempel is er nog wel, maar mensen leven niet meer naar de wet van God. Er wordt gesproken over een ongeneselijke wond en het gaat over offerhoogten, valse goden en hoererij. 
Er gebeurt veel in Israël, maar wordt God nog wel gediend?
Zo heeft Israël zichzelf in een lastige positie gedreven. Zowel in de geestelijke als de lichamelijke zin. Want lichamelijk hebben ze het probleem van de vijanden die het 10-stammenrijk al hebben veroverd en nu ook dreigen richting Israël. Maar groter is de geestelijke blokkade! De mensen zijn van God afgekeerd en hebben alles binnengelaten wat God in de weg zit. Daardoor zijn ze volledig omringd door tegenspoed en goddeloosheid. Maar dan komt God, de Doorbreker! Hij breekt door de zonde heen en Hij zal voor hen optrekken. Hij is immers hun Koning? Hij heeft het verbond gehouden en laat ze niet stikken in hun ellende. Dat is precies God!

Want God ziet steeds om naar ons mensen. Door verschillende periodes voor de geboorte van de Heere Jezus kwam God steeds weer terug bij Zijn volk. Kijk maar eens naar de tijd van de richters. Maar ook geestelijk liet Hij ze niet los, lees maar eens alle teksten van de profeten. God is trouw! En wanneer wij vast komen te zitten en wij alleen maar muren om ons heen zien, dan breekt Hij door. Hij noemt Zichzelf hier immers de Doorbreker. Hij gaat voorop, onze Koning.

Zo is Jezus voor ons door de straf op de zonde heen gebroken. Hij heeft gedaan wat wij niet konden. De dood is teniet gedaan, Jezus is opgestaan. Hij overwon dood en hel, zodat wij mogen leven. Eeuwig leven! Dat is toch echte genade en dat is toch een Koning om te dienen en om blij mee te zijn? Laten we ons verheugen in die Koning en Hem loven, eren en prijzen!

Daarnaast leert het ons ook een les over ons leven. Want de Israëlieten lieten God los, ze gingen hun eigen weg. En ligt die weg voor ons ook niet helemaal open? Welke mogelijkheden liggen er wel niet voor ons om van God af te dwalen en Hem als aanwezig te beschouwen en verder niet voor Hem te leven? Dan mogen we ons leven in de spiegel van Zijn Woord leggen en ons bekeren van onze zonden.

Als we gered zijn door het bloed van Jezus Christus, mogen we achter de Koning aan door voor ons door muren heen breekt. De Doorbreker sloopt muren die wij steeds ervaren in ons leven en die ons van God afleiden. Vraag Hem door de muren heen te breken en Hij zal het voor je doen! Wat een heerlijke Koning!

1 opmerking:

 1. Mooie overdenking. Ik deel een stukje van ds. C Boer over deze tekst. Past er helemaal bij:

  "De Doorbreker, profetie van de komende Messias. Prachtig beeld. Een kudde schapen, samengedreven in een benauwde omheinde ruimte, een schaapskooi. Zomaar in het open veld, onder de open hemel. Een muur van keistenen eromheen. Hoog genoeg om de wilde dieren te verhinderen binnen te komen. Beeld van Israëls gevangenschap in Babel.

  En dan opeens gebeurt het. De dieren willen eruit. Ze springen en dringen. Maar er is geen deur, geen opening. Maar hoe zullen ze dan in de grazige weiden komen. Wie zal hen te drinken geven aan zeer stille wateren?

  Kijk daar, dat ene schaap: een ram die de bel draagt, aanvoerder van de kudde. De belhamel wordt hij genoemd. Wij gebruiken dat woord in ongunstige zin. Een belhamel is een kwajongen die de boel met zijn kornuiten op stelten zet. De koploper van een troep oproerlingen. Maar in het beeld van onze tekst is de belhamel niet de kwaaddoener. Het is veeleer – volgens de oorspronkelijke betekenis van het woord, het schaap dat als de leider van de kudde altijd vooraan loopt. Een sterk gehoornd dier dat de weg baant, door alle hindernissen heen.
  De doorbreker. Kijk, het dier dringt en wringt net zo lang, totdat het in de omheining van de schaapskooi een opening heeft gemaakt.
  Het maakt ruimte naar buiten toe.De andere dieren van de kudde gaan er achteraan. Na het ene schaap volgen er meer.
  En zo trekt de herder met zijn kudde naar buiten. Hij en de belhamel voorop. Er zijn ook wel verklaarders die zeggen, dat het een schaap is, dat door vijandelijke linies heendringt. Vgl. 2 Sam. 5:20; Ex.15 :3 In elk geval opent hij een weg waar geen weg was.

  De Doorbreker komt eraan. De grote Leidsman. De goede Herder. De door God gegeven heilskoning. De Heere in de spits. In Jezus Christus Die Zijn schapen verzamelt, Zijn kudde vergadert als een herder. Hij is niet alleen de Doorbreker, Hij is ook de Koning."

  Inderdaad wat jij ook zegt: Wat een heerlijke Koning!

  BeantwoordenVerwijderen