vrijdag 8 september 2017

Een groot geloof

Mattheus 8:8 De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal beter worden.

Een groot geloof, dat is wat er uit deze woorden blijkt. En dat zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Heere Jezus. Nadat de Romeinse hoofdman deze woorden heeft gesproken, zegt Jezus: zo’n groot geloof heb ik zelf in Israël niet gevonden. De Romeinse hoofdman heeft dus een groot geloof, maar hoezo eigenlijk? Wat is er zo bijzonder aan wat hij zegt?

Allereerst gaat de man naar Jezus toe. Dat laat al zien dat hij Jezus belangrijk vindt en Hem hoger in aanzien heeft dan normale mensen. Hij stuurt geen knecht of ander belangrijk figuur, maar de hoofdman gaat zelf. Hij zoekt Jezus op, hij spreekt Jezus aan en vraagt Hem iets. Hij weet waar hij naartoe moet met zijn problemen en dat is Jezus. Gaan wij ook met onze problemen naar Jezus? Of willen we het zelf wel opknappen?

De hoofdman gaat naar Jezus in het vertrouwen dat Jezus zijn knecht zal beter maken. Het is niet een misschientje, maar een zeker weten dat Jezus dat kan. Hij hoopt dat Jezus zijn knecht beter zal maken, maar Hij weet dat Jezus het kan. En zo valt Hij op zijn knieën en smeekt Jezus. Hij had Jezus kunnen bevelen mee te gaan, hij had Jezus kunnen grijpen en naar zijn huis kunnen brengen. Maar dat doet hij niet. Hij smeekt Jezus op zijn knieën, want hij weet dat Jezus goddelijk is. Dat Jezus boven de mensen staat. Dat is een eyeopener voor ons. Hoe gaan wij naar Jezus met onze vragen? Smeken we op onze knieën in eerbied voor Hem?

Er is nog een bijzonder aspect in deze geschiedenis en dat is dat de hoofdman wil dat Jezus zijn knecht op afstand beter maakt. Jezus zegt eerst: ik ga met je mee naar huis. Maar de hoofdman weigert dat, daar is Jezus te hoog verheven voor. Jezus kan het nu uitspreken en ervoor zorgen dat zijn knecht beter is. Wat een geloof zeg! Het kan niet anders dan dat hij Jezus ziet als God en dat hij weet dat Jezus van God afkomstig is. Als die hoofdman gelooft dat Jezus op afstand iemand kan beter maken, dan heeft Hij de regie in handen over de wereld.


Zullen wij eens in de schoenen van die hoofdman gaan staan en op dezelfde manier naar Jezus toe gaan? Hem alles voorleggen en al onze zorgen vertellen. Wetende dat Hij weet wat Hij ermee moet doen en zelfs die zorgen kan wegnemen. En Hem alle eer geven in ons leven, want Hij is het waard. En dat ons geloof zo groot mag zijn, dan we zonder het te zien toch geloven. Heerlijke Jezus, U bent hoogverheven en ik leg alles voor U neer!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten