zondag 9 juli 2017

In verwondering (2)

Exodus 14:22 Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur.

Heb je ooit al eens een muur van water gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat bestaat immers niet. Water stroomt en is vloeibaar, dat kan dan toch niet rechtop staan en ook nog eens een muur vormen? Toch is het gebeurd toen het volk Israël gevlucht was uit Egypte en het volk zat opgesloten tussen de woestijn en het water, terwijl de farao achter hen aankwam. Een wonderlijk verhaal waarin God Zijn krachtige hand laat zien. Hij heeft alle macht en kan zelfs van water een muur maken.

God beval Mozes om zijn staf over het water uit te strekken en zo de zee te doen splijten. Er was absoluut geen twijfel bij God en daardoor ook niet bij Mozes. God wist dat als Mozes zijn staf zou uitstrekken, dat Hij dan de wind zou sturen om het droog te maken en dat Hij het water als een muur langs het pad zou zetten. God heeft die macht, Hij heeft immers alles geschapen en Hij kan ook zo een aanpassing in Zijn creatie doen, dat het van structuur verandert. Zoals het water rechtop kan staan als een muur, het is voor God een kleine aanpassing.

Die God stond en staat aan de zijde van Israël. Toen ze in nood waren, liet Hij ze niet in de steek. Ze begonnen al te schelden op Mozes en te zeuren, want ze waren natuurlijk bang. En toch stond God aan hun zijde, Hij zorgde ervoor dat de Egyptenaren niet dichterbij konden komen en hielp ze door de zee. Maar die God staat ook aan onze kant, Hij is er ook voor jou en mij. Niet omdat wij zo goed zijn, niet omdat ons geloof zo sterk is, maar omdat Hij onze God wil zijn. Wanneer je gelooft in de Zijn Zoon als je Verlosser en Zaligmaker, dan is deze God die de zee uit elkaar dreef en een pad maakte, ook jouw God!

Zo mogen wij ons verwonderen over de macht en de kracht van onze God! Hij kan alles en wil ons ook alles geven. Niet dat het altijd zo gaat als dat wij zouden willen, maar met Hem aan je zijde is er altijd een pad. Want God maakte ook paden bij onzichtbare dingen, bij pijn en verdriet, bij psychische problemen, bij neerslachtigheid, bij zonden waar we niet mee kunnen stoppen, bij alles waar wij in vast kunnen lopen kan God een pad maken. En dan richt Hij muren op die ons beschermen.


Richt je dan op God, stel Hem centraal in je leven, verwonder je over Zijn almacht en laat je vervullen door Zijn grootheid!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten