woensdag 26 juli 2017

Jezus noemt je naam

Johannes 20:16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.

Misschien heb je Jezus nog nooit ontmoet en ken je Hem helemaal niet. Het kan zijn dat Hij je helemaal niets zegt, je gelooft niet in Hem en je gaat je eigen weg. Maar ook als je Hem kent, kan het soms zijn dat je Hem uit het oog verliest. Je bent druk met van alles en nog wat en je vergeet Jezus. Zo kom je eigenlijk een stuk bij Hem vandaan te staan. In beiden gevallen noemt Jezus je bij je naam. Hij wil jouw (weer) bij Hem terug. Hij mist je wanneer je niet bij Hem bent en Hij zoekt je op. Vanuit Zijn liefde voor ons mensen, noemt Hij steeds je naam.

In onze tekst was Jezus dood, maar na drie dagen weer opgestaan. En Maria zocht Hem en liep rond bij het graf. Dan ineens staat Hij daar, Hij noemt Maria bij haar naam: Maria! Wat een heerlijk moment zal dat voor beiden zijn geweest. Jezus die ziet dat Maria naar Hem op zoek is, die verdrietig is dat Hij er niet meer is. Wat een blijdschap zal Hem dat geven. Maar ook blijdschap bij Maria, want zij hoort ineens haar naam. Jezus roept haar en wil dat ze zich omdraait. Zie je die liefde in Zijn ogen staan?

Wanneer wij zoekende zijn en eigenlijk misschien door de tuin van ons leven dwalen, zoekt Jezus ons op. Door Zijn Woord roept Hij je steeds weer en Hij kent je naam. Hij kent je persoonlijk en weet dat je dolende bent. Je weet het allemaal niet en leeft helemaal niet dicht bij Hem. Jezus zoekt je dan steeds weer op om je terug te halen bij Hem. Hij wil dat je je omkeert en Hem weer aankijkt. Dan mag je in Zijn liefdevolle ogen kijken en Zijn liefde weer ervaren. Luister naar Zijn stem en keer je om.

Heb je Jezus nog nooit gehoord? Luister dan nu eens goed! Lees de tekst nog een keer en verplaats jezelf in de plaats van Maria. Jezus roept jouw vandaag en als Hij je roept kijk dan in Zijn ogen. Want die stralen liefde uit naar jou, liefde naar jou als zondaar. Het maakt niet uit wat je allemaal hebt gedaan, Zijn liefde is groter. En weet je wat je in Zijn ogen ziet? Een kruis van genade, het geopende graf van het eeuwige leven en een stroom van Levend Water. Je zult er geen spijt van krijgen als je je omdraait, want het is zo heerlijk om in Zijn ogen te kijken.


Keer je dan om, hoe je leven er nu dan ook voorstaat. Keer je leven om en laat het gericht zijn op Jezus. Dan mag je met Maria het uitroepen van blijdschap: Meester! Ik hou ook zoveel van U. Ik ben de weg kwijt en ik weet dat ik het alleen bij U kan zoeken. Uw liefde is zo groot, daar kan ik me niet vanaf houden. Mijn Jezus, ik hou van U.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten